Special opgaver

Vi udfører mange special opgaver, her er nogle eksempeler:

Termografing

Termografering er i realiteten et varmefotografi, hvor man på billedet kan se temperaturforskelle på de enkelte emner.

Få lavet et energi-check af dit hus: Er der kuldebroer, som bør efterisoleres?
Har du problemer med dit gulvvarme-anlæg kan du med en termografering finde ud af, om der er brud, og – i givet fald – hvor bruddet er henne.

Termografering kan også bruges til forebyggende vedligeholdelse af tavler og maskiner. F.eks. kan man se, om en fase i en kontakt til en motor er varmere end de to andre og dermed få rettet fejlen, inden den opstår og måske forårsager større skader. På den måde sikrer du en kortere down-tid, idet teknikerne ikke først skal til at lede efter mulige fejl, når motoren er brudt sammen.

Nogle forsikringsselskaber giver afslag i forsikringspræmien, hvis man termograferer de væsentligste tavler i sin fabrik.

Styringstavler

JK Automation kan levere alle former for styringstavler. Vi tegner, projekterer, og bygger selv alle tavler fra bunden – har du selv nogle ideer til, hvordan tavlen skal bygges op, så tager vi selvfølgelig hensyn til dem, forudsat at tavlen stadig overholder gældende lovgivning.